WYSIWYG Web Builder
Decentia

Decentia znamená po latinsky "slušnosť". Slušnosť je to, čo
spoločnosť decentia presadzuje v svojich obchodných aktivitách.
Spoločnosť decentia poskytuje služby, produkty svojim klientom
vždy a všade slušným spôsobom. Pre klientov je spolupráca s
decentiou zárukou, že podmienky poskytovania služieb a
produktov sú vyvážené, férové pre obe strany a odovzdávajú
dobrú vôľu všetkým zúčastneným stranám.


Decentia je rodinná spoločnosť

Decentia je rodinná spoločnosť rodiny Osuskej.

Kontakt
osusky.tomas@gmail.com